propostes per Inca

Programa

En aquest espai teniu de forma resumida les propostes de futur que tenim per a la nostra ciutat. Vos proposam mesures necessàries per Inca però pensades amb els peus a terra. Els inquers es mereixen propostes que es puguin fer realitat.

-Congelació dels impostos municipals.

-Reducció de l’Impost de Béns Immobles a partir de 2016 gràcies a la revisió dels valors cadastrals.

-Reducció del 50% dels impostos municipals durant els primers tres anys a les empreses de nova creació.

-Una nova promoció de naus modulars a preu de cost destinades a empreses locals jo tecnològiques.

-Pla de senyalització turística de monuments i llocs d’interès.

-Desenvolupar el pla de turisme d’Inca: Crear una marca turística a partir dels cellers. Promocionar una ruta de patrimoni arquitectònic per Inca. Participar en fires turístiques fora de Mallorca.

-Crear una oficina de turisme estable almenys durant la temporada alta.

-Fomentar l’obertura comercial els dissabtes a la tarda i fer la promoció oportuna.

-Ampliació de descomptes fiscals. Les parelles o matrimonis que tinguin un nen, podran accedir a un nou descompte o bonificació en l’IBI (Impost de Béns Immobles) durant els 3 primers anys.

-Bonificació del 50% en l’Impost de Construcció per a totes aquelles obres de reforma i rehabilitació promogudes per particulars.

-Pla de millora del mobiliari urbà en zones comercials.

-Creació d’un espai de coworking al Mercat Cobert per fomentar la creació de petites empreses locals.

-Bonificacions fiscals del 90% en activitat i urbanisme per als projectes de construcció d’establiments hotelers especialment si impliquen la rehabilitació d’edificis existents.

-Impulsar el pla de dinamització comercial de la mà de les associacions comercials. Potenciar la formació dels comerciants.

-Creació d’una empresa municipal de serveis.

-Creació d’un programa de resposta ràpida al ciutadà en menys de 48 hores.

-Continuar eliminant barreres arquitectòniques.

-Incrementar el pla d’asfaltat de carrers i camins rurals.

-Instal·lació de contenidors soterrats en tot el centre de la ciutat.

-Pla de millora de zones enjardinades

-Increment de les zones d’accés wifi gratuït a internet.

-Pla de Embelliment dels accessos a Inca. Creació de pantalles verdes.

-Oficina administrativa de la Policia Nacional. per realitzar tot tipus de tràmits com renovacions de DNI, expedició de passaports, visats i altres.

-Creació de regidories de barri, per apropar l’administració municipal i la gestió als ciutadans.

-Campanyes de sensibilització en tolerància de gènere, discapacitat, drogodependències, escoles de pares, etc.

-Increment de prestació del programa Ajuda a Domicili.

-Programa de voluntariat: de gent gran per col·laborar amb les escoles, amb l’area de serveis, etc …

-Programa de prestació de serveis socials a canvi de treballs en favor de la comunitat.

-Bonificacions en contribució i llicència d’obres per a habitatges on visquin persones amb problemes de dependència.

-Potenciar el Pla d’Igualtat i desenvolupament de programes contra la violència de gènere i suport a les dones.

-Instal·lació de més jocs infantils adaptats per a nens amb discapacitat.

-Impulsar el programa “Ciutat dels Nens” per fomentar l’autonomia i participació infantil en la vida del municipi.

-Programa “Una Carrer per gaudir” Dissabtes i diumenges horabaixa durant a l’estiu tancar al trànsit carrers perquè puguin jugar els nins

-Elaboració d’un reglament per optar als ajuts públics per part de les entitats cíviques.

-Organització d’activitats esportives dirigides a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

-Creació de la figura del “Defensor del ciutadà”, per atendre els problemes, queixes i qüestions plantejades, fonamentalment pel que fa al funcionament dels serveis públics municipals.

-Posada en marxa de noves escoles taller i tallers d’ocupació per donar una oportunitat laboral a persones en atur.

-Increment de les ajudes del pla d’ocupació per contractar persones en atur o donar suport a nous autònoms.

-Augmentar els serveis d’assessorament empresarial i d’orientació per trobar feina.

-Creació d’una línia de bonificacions del 50% per a l’ús de taxi per a persones discapacitades, pensionistes i jubilats.

-Creació d’un parc d’habitatges municipals tutelats per acollir famílies desnonades i no puguin accedir al mercat de lloguer.

-Fomentar la utilització de les instal·lacions del centre fora de l’horari escolar.

-Creació d’un institut municipal de l’Art o una escola d’art per fomentar la creativitat dels joves

-Crear una Trobada de Bandes Municipals de Música.

-Teatre Principal: Finalitzar les obres de reforma i activar un pla de gestió d’usos i actuacions incloent una escola de Teatre.

-Circuits de cultura i música a l’aire lliure.

-Transformar l’Escola de Música a Conservatori de Grau Mitjà.

-Creació de la plaça d’arxiver per l’Arxiu Històric.

Pla d’Inversions en Joventut:

.Creació d’un estudi de gravació per a grups i músics.

.Rehabilitació i insonorització del local d’assaig.

.Construcció d’un skatepark a la plaça Lompoc.

.Construcció d’un circuit de cotxes teledirigits.

.Creació d’un recinte jove per donar concerts al Quarter General Luque.

.Rehabilitació de la zona juvenil del Quarter General Luque.

.Creació del municipi 4G.

-Potenciar activitats locals amb “la Setmana de la Joventut”, “24 hores esportives”, “Cinema a la fresca”.

-Creació d’un programa d’oci nocturn.

-Programa d’aprenentatge de noves tecnologies: tallers d’ofimàtica, xarxes socials ….

-Crear zones per practicar el graffiti i embellir Inca de forma moderna. Oferir zones lliures per pintar.

-Oferirem un servei d’assessoria jurídica juvenil, en matèries laboral, administrativa, immobiliària, matrimonial, i d’accés a habitatges de lloguer protegit i HPO.

-Potenciarem els grups de música de la nostra ciutat a través de certàmens de música en directe durant tot l’any.

-Potenciarem la cultura juvenil creant el certamen ARTINCAJOVE i amb la FIRA JOVE, en la qual tindran cabuda diferents estils de música i activitats diverses per a la joventut

-Adquirirem el solar annex al ‘casal de joves’ ‘i crearem una zona verda amb jocs infantils.

-Posada en marxa de l’alberg juvenil

-Pla de Foment de l’ús de la bicicleta

-Gestió dels aparcaments de la plaça Mallorca i Es Campet des Tren per afavorir el teixit comercial i creació d’un aparcament a la zona del Constància.

-Construcció de la ronda nord per part del Consell de Mallorca prenent les mesures oportunes per reduir l’impacte de la nova via.

-Pla de reforma del trànsit interior després de la posada en marxa de la Ronda, per afavorir les comunicacions internes i el sector comercial.

-Incrementar un 20% la plantilla de la Policia Local

-Incrementar el nombre de Càmeres de seguretat en zones públiques.

-Ampliar el grup de Voluntaris de Protecció Civil

-Augmentar la coordinació tècnica entre la Policia i la Guàrdia Civil.

-Creació d’una zona humida al Parc del Serral de les Monges.

-Col·locar més contenidors de paper, vidre i envasos lleugers.

-Gestionar la creació d’un refugi al Puig de Santa Magdalena.

-Implantar energia solar fotovoltaica en tots els edificis municipals.

-Evitar l’existència de camps de electromagnètics en les Zones residencials procedents de les antenes de telefonia mòbil, per al que plantejarem una moratòria en la concessió de llicències i la redacció d’una altra Ordenança Municipal.

-Invertir en millores per augmentar l’eficàcia i l’optimització de la xarxa de distribució d’aigua

-Creació d’un recorregut de carril bici a Inca

-Introduir l’elaboració de mapes acústics com a prevenció i per al control del renou.

-Eliminar la publicitat dinàmica.

-Ampliar el servei recollida selectiva domiciliària per al comerç.

-Bonificacions fiscals en la taxa de fems als comerços i empreses que reciclin els seus residus.

-Reforma Integral i embelliment de la Gran Via Colon.

-Embelliment de l’Avinguda General Luque.

-Millora dels accessos per a vianants al pas soterrat a les vies del tren (nou pas a cel descobert)

-Construcció d’espais d’obra a les places Illes Balears i es Lledoner

-Millora integral al Parc Europa.

Pla de parcs infantils

.Nous parcs al Serral de les Monges, a la Pota del Rei.

.Ampliar els parcs de la Plaça del Mercat Cobert, de la Plaça de Lompoc, Plaça Mallorca.

.Modernització dels parcs infantils ja existents incloent el seu entorn.

.Creació d’un parc infantil cobert.

-Millora integral de la Plaça Mallorca

-Construcció del tercer polígon industrial: Espai per instal·lar 200 noves empreses i crear 1.500 llocs de treball

-Inversions en vehicles i furgonetes sostenibles.

-Dotar d’un vehicle a l’àrea de Serveis Socials per a les visites domiciliàries

-Bonificació del 50% en l’IBI durant tres anys en els edificis que restaurin la façana.

-Pla d’Ajudes per a la unificació d’antenes individuals i substitució per una sola antena col·lectiva per edifici.

-Implantació de les llicències d’obres exprés (48 hores)

-Pla d’ajudes per a la restauració de façanes (subvenció de fins al 50% del pressupost).

-Gestionar el mecenatge i patrocini per a l’esport per part del sector empresarial.

-Crear una mitja marató popular

-Increment de les zones d’exercici per a majors amb aparells en places i parcs

-Convenis amb la UIB per implicar els futurs professionals en la formació d’entrenadors, jugadors i personal vinculat a l’esport.

-Increment de les ajudes a clubs esportius i esportistes individuals

-Recuperarem la Gala de l’Esport (Gala de l’Esport) dins dels actes a celebrar en la ” 2a Fira ”.

-Pla de millora de les instal·lacions esportives

Millora del Poliesportiu Mateu Cañellas:

.Adequar el pavelló M3 per a pràctica de gimnàstica rítmica i artística.

.Construcció de pistes de pàdel en l’actual camp de futbol 7.

.Construcció d’un pavelló i vestidors a les actuals pistes d’hoquei i futbol sala.

.Arreglar els vestidors del poliesportiu, situats darrere de les pistes de frontó.

.Construir uns banys dins del recinte de la piscina

.Gespa artificial a l’exterior de les corbes de la pista d’atletisme.

.Construcció d’un fossat de salt en una de les mitges llunes del camp de futbol del poliesportiu.

.Millora dels exteriors del poliesportiu.

.Instal·lació de pilons de natació a la piscina del poliesportiu per poder fer competicions esportives.

.Adquisició d’un joc de porteries abatibles per al pavelló M3.

.Bateria de taquilles per instal·lar-les en la consergeria del poliesportiu.


Pavelló Sa Creu

.Posar Panells en tota la paret del Pavelló.

.Millora de la pista del Pavelló.


Palau Municipal d’Esports:

.Instal·lar aires condicionats en les sales inferiors del palau.