IMG_20150512_121215

Implantarem un nou sistema de recollida de fems amb contenidors ocults al centre

El Partit Popular proposa al programa electoral un pla de resposta ràpida al ciutadà en matèria de manteniment

El Partit Popular implantarà un nou sistema de recollida de fems que implicarà eliminar a la vista tots els contenidors de fems existents. Aquest sistema s’aplicarà a les vies més importants del centre de la ciutat amb l’objectiu de millorar l’eficiència del servei i la imatge de la via.

En aquests moments al centre hi ha diferents punts de recollida de fems i de reciclatge que funcionen mitjançant contenidors soterrats pero que tenen boques obertes per que hi s’hi puguin dipositar restes tot el dia. Desafortunadament diferents incívics hi deixen residus en superfície desmillorant la imatge d’aquestes zones fins que es fa net.

Rafel Torres planteja canviar aquest sistema. Als carrers més importants del centre s’eliminaran els contenidors. Al seu lloc es col·locaran un dispositius per deixar-los soterrats tot el dia sense boca ni que es puguin usar. Aquests contenidors s’aixecaran i treuran al carrer a l’hora de començar l’horari de poder dipositar els fems.

En acabar aquest horari, a mesura que es vagin buidant per part de l’empresa de recollida, aquests tornaran a quedar soterrats i ocults.

Aquesta és només una de les mesures en matèria de manteniment que inclou el programa electoral de Rafel Torres.

Així per exemple s’activarà un programa de resposta rápida al ciutadà per part de la brigada. A qualsevol petita incidència de manteniment se li haurà de donar una resposta en un termini de 48 hores des de que es tengui la notificació per part del ciutadà.

Torres també preveu incrementar la quantia del pla  d’asfaltat de carrers i camins rurals gràcies al qual s’han invertit 300.000 euros anuals.

Així mateix s’activarà un pla de millora de les diferents zones ajardinades d’Inca després que els darrers anys aquesta hagi estat una mancança per la falta de recursos de personal i mitjans disponibles. Per un altre costat es continuarà amb l’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers de la nostra ciutat.

Next ArticleRafel Torres durà a terme un pla de millora integral dels parcs infantils d'Inca