Rafa torres-35540

Més ajudes i manco imposts per restaurar edificis

Les obres de reforma i rehabilitació d’edificis fetes per particulars tendan un descompte en l’impost de construcció

La propera legislatura es donarà una important empenta en la millora del paisatge urbà d’Inca si continua governant el Partit Popular.

El batle i candidat popular, Rafel Torres assumeix el compromís de posar en marxa un pla anual d’ajudes per a la restauració de façanes que implicaria una subvenció de fins al 50% del cost de l’obra dependent de l’antiguetat i el valor de l’edifici.

Aquesta ajuda es complementarà amb descomptes en l’Impost de Bens Immobles durant tres anys en els edificis que duguin a terme la restauració de la façana tant si es una comunitat com un sol propietari.

A més, Torres també activarà un nou descompte. Totes les obres de reforma i rehabilitació d’habitatges promogudes per particulars i no per constructores tendran una bonificació del 50% en l’Impost de Construcció. D’aquesta manera s’afavorirà la renovació del parc d’habitatges d’Inca i es promourà l’activitat econòmica en el sector de la construcció.

Per un altre costat també s’assumeix el compromís d’implantar un sistema de llicències d’obres express amb una tramitació de 48 hores per a determinats casos

En matèria urbanística també es posarà en marxa un pla d’ajudes destinat a afavorir la unificació d’antenes individuals i la seva substitució per una sola antena col·lectiva per edifici.

Next ArticlePresentam un programa realista, assenyat i proper