gran via Inca

Continuarem amb l’embelliment d’Inca

Fa anys amb la nostra gestió vàrem començar la feina d’embelliment de la nostra ciutat creant espais per a vianants i reformant diferents places.

Els darrers anys no ha estat possible continuar amb aquesta línia ja que s’han prioritzat les persones i la gestió econòmica però ha arribat l’hora de donar una nova empenta.

Per a la propera legislatura el candidat a la batlia d’Inca, Rafel Torres, té molts projectes pensats per fer una ciutat millor. Entre aquests s’hi trobar la reforma de la Gran Via Colon. Aquest gran eix comercial i residencial necessita una actualització que s’haurà de fer amb el màxim consens amb comerciants i veïnats. Dues són les grans alternatives que es plantejen.

Reformar l’avinguda de d’alt a baix deixant la seva actual estructura amb un passeig central o be crear un espai totalment nou amb voravies molt amples i aparcaments als costats i amb el trànsit pel mig de la via. En qualsevol cas, Torres s’ha compromés a que tothom pugui expressar la seva opinió per tal que la proposta que s’executi sigui la que compti amb major suport social.

D’altra banda també volem envestir un embelliment de l’Avinguda General Luque ja que és una de les principals vies d’entrada a la ciutat i està agafant força comercial. Millorar les voravies amb jardineres i mobiliari urbà nou seria necessari.

En matèria inversora Rafel Torres vol que de l’antiga seu de GESA al carrer Artà passi a mans de la ciutat. Allà s’hi crearà un espai cívic multiusos amb un projecte que podria incloure un espai cobert on es podrien celebrar fires i diversos esdeveniments.

Altres actuacions que es duran a terme la propera legislatura serà la millora dels accessos per a vianants al pas soterrat a les vies del tren amb un nou pas a cel descobert. A més es crearan nous espais d’ombra a les places Illes Balears i es Lledoner.

Torres també preveu realitzar una actuació de millora integral al Parc Europa, un espai cada vegada més utilitzat pels residents de la zona. De fet els mateixos veïns han demanat aquestes millores.