CONSTANCIA

Carta oberta en relació a la millora del recinte del Constància i del Sallista

Estimats ciutadans:

Al darrer ple l’equip de govern municipal del Partit Popular va dur una proposta per fer una inversió històrica al camp del Constància instal·lant-hi gespa artificial. Aquesta obra es volia fer amb un conveni directe amb el Club Esportiu Constància tutelat per l’Ajuntament.

Això hagués permés tenir el camp a punt en qüestió de mesos i poder-lo usar a ple rendiment per a la propera temporada.

Aquest projecte hagués estat molt beneficiós per al primer equip però també per a tot el fubtol base que hagués pogut utilitzar el Camp Nou per disputar partits oficials i també per entrenar. Centenars de nins haguessin pogut tenir més espai i millors horaris per als seus entrenaments.

Desafortunadament aquest punt es va deixar damunt la taula després de les amenaces vessades pel grup municipal socialista de recorrer a la fiscalia i de manifestar que aquest conveni era equiparable a un delicte de prevaricació.

El punt de discòrdia resideix en el fet que les instal·lacions no són propietat del Constància sinó d’una junta on hi ha centenars de titols de propietat diferents emesos fa mes de 60 anys.

L’Ajuntament té la titularitat de prop del 40% d’aquests títols. Damunt el paper i segons els plantejaments de l’oposició per poder fer aquest conveni i executar l’obra es necessitaria un acord del 100% de la propietat. Tots sabem que hi ha títols perduts o persones que desconeixen que tenen part de la propietat per la qual cosa és impossible aconseguir aquest acord.

El més greu de tot és que en tots aquests anys s’han executat amb subvencions públiques moltes obres de millora en aquesta zona sense cap problema ni un. Entre elles la coberta de la tribuna o la instal·lació de seients en aquesta o la grada i la gespa al Camp del Sallista

Aquest posicionament dels grups de l’oposició amenaçant anar davant el jutge ens ha fet plantar-nos. El que ha suposat indirectament és paralitzar també la millora de les instal·lacions del Sallista ja que la propietat forma part també del paquet del camp del Constància. D’aquesta manera centenars de nins hauran de seguir usant uns vestidors poc adequats i masificats.

Resulta com a mínim curiós que aquesta postura intransigent sobre tot del grup socialista es produeixi a dos mesos vista de les eleccions i davant l’horitzó que l’Ajuntament resolgui un problema que afecta a centenars de famílies de nins que practiquen esport a la nostra ciutat.

El que me sap més greu de tot es que no s’hagi donat una alternativa a aquest conveni. Moltes bones paraules pero ni una proposta. Aquesta situació la coneixia l’oposició fa anys i ningú va aixecar la veu, ni va protestar, ni ho va criticar amb altres obres positives per a tots.

La única alternativa que es vislumbra a l’horitzó a mig termini és haver de recorrer a l’expropiació de tots els títols de propietat per que tot quedi en mans de l’Ajuntament. Això però representarà una inversió de milions d’euros de tots els inquers.

Com explicarà el PSOE ara a la ciutadania que per millorar els camps del Constancia i del Sallista que son pràcticament d’ús públic s’ha de gastar aquesta doblerada abans de fer les obres?

Com explicarà el PSOE als pares i mares d’infants que no es poden fer aquestes obres tan necessàries ara per que ells pensen en clau electoral?

Quina solució té el PSOE ara per poder fer aquestes inversions i fer-les aviat com es precisa?

Rafel Torres Gómez

Next ArticleT'escoltam