20150414_200620

Una candidatura preparada per governar

Gestionar amb seny i responsabilitat l’Ajuntament i generar il·lusió i confiança en la ciutadania. Aquests són els dos objectius que s’ha marcat la candidatura popular que liderarà el batle Rafel Torres.

En aquesta candidatura figuraran de nou als primers llocs els actuals tinents de batle, Felip Jerez, Rosa Tarragó i Margalida Horrach. Els seguiran per ordre Antonio Aguilar, actual regidor, Felix Sanchez, Mabel Garcia, Andreu Gili, Juan Pedro Villar i Magdalena Cantarellas com a número 10.

Els actuals regidors David Devis i Catalina Coll continuaran als llocs 11 i 12 seguits per Fanny Blasco, Margarita Figuerola, Antoni Quetglas, Antoni Puyol, Maria Garí, Antoni Company i Mariloli Guerrero, José Alhama. Tancarà la llista al número 21 Maria Salom.

Rafel Torres va explicar que “aquesta candidatura s’ha elaborat pensant en la necessitat de donar continuïtat a l’actual projecte popular que amb una gestió seriosa i responsable ha posat les bases per un futur de progrés per a la nostra ciutat. En aquesta llista s’ha valorat molt el valor de l’experiència en la gestió tota vegada que es tracta d’una llista per governar Inca”.

Segons Rafel Torres en la candidatura tenim persones feineres, que estimen la nostra ciutat i que estan compromeses amb Inca i amb els valors del Partit Popular. És una candidatura on apart de cercar experiència en gestió també hem incorporat cares noves que poden aportar idees i maneres de fer fresques. Tenim gent amb ganes, preparada per governar i per generar confiança en la ciutadania” .

Torres ha indicat que “els darrers quatre anys s’ha duit a terme una gran feina per posar a punt l’Ajuntament i que ara ha arribat l’hora d’afrontar projectes més ambiciosos però tocant amb els peus a terra”. Segons Torres es tracta d’un llistat “d’homes i dones que representen a la societat inquera, que son el seu reflexe”.

Aquí teniu el llistat complet de la candidatura popular:

 1. Rafel Torres
 2. Felip Jerez
 3. Rosa Maria Tarragó
 4. Margalida Horrach
 5. Antonio Aguuilar
 6. Félix Sánchez
 7. Mabel Garcia
 8. Andreu Gili
 9. Juan Pedro Villar
 10. Magdalena Cantarellas
 11. David Devis
 12. Catalina Coll
 13. Fanny Blasco
 14. Margarita Figuerola
 15. Antoni quetglas
 16. Antoni Puyol
 17. Maria Garí
 18. Antoni Company
 19. Marilo Guerrero
 20. José Alhama
 21. Maria Salom
 22. Irma Alanzol (S)
 23. Antoni Gual (S)
 24. Sebastià Llabrés (S)
 25. Fermín Gallego (S)
 26. Maria de Lluc Fornàs (S)
 27. Antoni Estrany (S)
 28. Neus Nicolau (S)
 29. Sebastià Gamundí (S)
 30. José Pastor (S)
 31. Maria Payeras (S)

Next ArticleL'atur baixa a Inca