taxi rafa

Bonificacions per a l’ús de taxi per a jubilats, pensionistes i discapacitats

Rafel Torres, candidat popular a la batlia posarà en marxa una línia d’ajudes destinades a ajudar a la mobilitats a pensionistes, persones majors i discapacitats.

Aquestes persones necessiten transport per desplaçar-se a l’hospital comarcal i els taxis són el recurs que poden utilitzar. El cost del trajecte mig sol ser d’uns 5 o 6 euros.

A partir de la propera legislatura l’Ajuntament crearà un mecanisme per cobrir el 50% d’aquesta factura de transport a les persones amb necessitat i que tenguin problemes seriosos de mobilitat.

Aquesta proposta està recollida al programa electoral dins l’apartat de Persones. En aquest aspecte Torres fa comptes crear un programa de prestació de serveis socials a canvi de treballs en favor de la comunitat quan sigui possible fer aquest intercanvi.

Altres idees que hi figuren serà l’increment del programa d’ajuda a domicili o la creació de la figura del Defensor del Ciutadà que atendrà els problemes, queixes i qüestions plantejades, fonamentalment pel que fa al funcionament dels serveis públics municipals. També s’activarà un programa de voluntariat de la gent gran per col·laborar amb les escoles o amb diferents arees municipals.

Torres també posarà en marxa la creació d’un parc d’habitatges municipals tutelats per acollir famílies desnonades i no puguin accedir al mercat de lloguer. Així mateix es potenciarà el Pla d’Igualtat i es desenvoluparan programes contra la violència de gènere i de suport a les dones.

Per un altre costat el candidat popular també assumeix el compromís d’elaborar un reglament per optar a les ajudes i subvencions públiques per part de les entitats cíviques.

Next ArticleAugmentarem un 20% la plantilla de la Policia Local