2015-02-08 11.05.32

Apostam per que es faci la Ronda Nord ja aplicant mesures per reduïr l’impacte

El Partit Popular dona suport a l’informe que han fet els tècnics municipals on es proposa una reducció de l’amplada de la ronda a partir de la supressió en la mesura del possible d’un dels dos carrils de serveis laterals. Aquestes vies donen accés a les finques dels voltants de la carretera principal i actuaran com a carril per a vianants i bicicletes ja que tindran una velocitat màxima de trànsit de 40 km/hora.

El Partit Popular d’Inca manté que Inca necessita una circumval·lació que suporti fins a 20.000 vehicles diaris i doni solució a les puntes de trànsit existents especialment a l’estiu. El format de carretera plantejat pel Consell dona aquesta solució.

Des del Partit Popular d’Inca recordam que aquesta obra està finançada per Madrid a través del Conveni de Carreteres que no recull una ronda sino una variant. Pel que hem pogut esbrinar Madrid financia carreteres interurbanes. Si es vol una ronda urbana com aposten alguns partits l’hauriem de pagar els inquers amb els nostres imposts .

Volem recordar a més que el Conveni de Carreteres on es recollia una variant va ser signat per un govern integrat pel PSOE i MES. Tots dos partits ara demanen un format diferent de ronda.

Quina és la proposta del Partit Popular?

Volem que la ronda es faci ja per que Inca la necessita. Volem que mantenir el finançament de Madrid per al projecte però, a més, reduïr tot el possible l’impacte del projecte. Per aquest motiu hem proposat al Consell:

-Fer més accesos per no tallar camins històrics com el de Biniamar, de Sa Pota del Rei o el camí vell de Pollença.

-Aplicar mesures disuasòries del renou i visuals amb vegetació per minorar l’impacte.

Llevar el vial exterior de serveis per reduïr l’impacte. El vial interior amb el temps pot quedar com el darrer carrer de la ciutat.

-Fer una reforma de trànsit per facilitar l’entrada de vehicles cap a dins Inca des de la ronda.

-Fer un pla de senyalització i de promoció del comerç inquer per que la ronda no suposi cap tipus de perjudici per als nostres botiguers.

Next ArticleEl PSOE menteix per utilitzar el Teatre Principal com a arma electoral